خانه منهای فوتبالکشتی و وزنه برداری کمیته انضباطی : فرصت ۱۰ روزه برای استقلالی ها /  نصیرزاده : نه می شود کشتی گیر را محکوم کرد و نه باشگاه را !!