خانه منهای فوتبالکشتی و وزنه برداری کمک قهرمانان کشتی المپیک به خوزستان رسید/ کمیل قاسمی: از اعتماد و حمايت مردم سپاسگزاريم