خانه لیگ برترپارس جنوبی جم کمالوند: نیم‌فصل از پارس جنوبی جدا می‌شوم