خانه پرسپولیسپیشکسوتان پرسپولیس پرسپولیس با همین بازیکنان هم می‌تواند قهرمان آسیا شود
کلهر: عبدی مگر به النصر و استقلال گل نزد؟ در فینال هم گل می‌زند