خانه پرسپولیسپیشکسوتان پرسپولیس به خاطر طولانی‌ شدن لیگ و کرونا حاشیه ها‌ اطراف همه تیم‌ها زیاد شده
کلهر: بیرانوند بود جام حذفی را هم می‌گرفتیم