خانه پرسپولیس بازنشسته ها نمی توانند رئیس فدراسیون فوتبال شوند
کفاشیان: تصمیمی برای ثبت نام ریاست ندارم