خانه فدراسیون فوتبالتیم‌های ملی کعبی: حضور باقری و هاشمیان در کادر فنی هم بی‌تاثیر نبود