خانه منهای فوتبالکشتی و وزنه برداری کشتی آزاد نظامیان جهان – تهران / ۲ طلا، ۲ نقره و یک برنز برای ایران در پنج وزن نخست / محمدیان در اوج آمادگی