خانه پرسپولیس کری‌خوانی گل‌محمدی، باقری و کاظمیان در تمرین سرخپوشان