خانه لیگ برترتراکتور از نقل‌و‌انتقالات تراکتور راضی نیستم
کریمی: آبرویم را کف دستم گذاشته‌ام