خانه لیگ قهرمانان آسیا رفتار حرفه‌ای عربستانی‌ها، الگویی برای تیم‌های ایرانی
کرونا بهانه جا خالی دادن نیست