خانه پرسپولیس موتور گلزنی شهریار روشن شده
کرمانی مقدم: ای کاش می‌شد در این پرسپولیس بازی می‌کردم