خانه پرسپولیس پوکر قهرمانی با مربی ایرانی، شیرینی‌اش چند برابر است
کرمانی‌مقدم: پرسپولیس فقط به موفقیت در لیگ قهرمانان فکر کند