خانه پرسپولیسپیشکسوتان پرسپولیس رمضانی هنوز استرس دارد
کرمانی‌مقدم: دست گل‌محمدی خالی است