خانه پرسپولیس قهرمانی در ایران برای پرسپولیس تکراری شده است
کرمانی‌مقدم: امیدوارم یحیی رکوردشکن باشد