خانه لیگ برترذوب‌آهن سازمان لیگ تحت فشار کجاست که تسلیم می‌شود؟
کربکندی: ابتدایی و غیرحرفه‌ای عمل می‌کنیم