خانه منهای پرسپولیسلیگ برترنقل و انتقالات کاپیتان شیاطین سرخ هم آبی پوش شد/اشلی یانگ به اینترمیلان پیوست