خانه پرسپولیس کسی که در باشگاه باید زودتر نامه می‌زد، می‌تواند توضیح بدهد
کامرانی‌فر: پرسپولیس با 48 ساعت تاخیر درخواستش را فرستاد!