خانه پرسپولیس کالدرون: از بیرانوند خواستم کنار تیم بماند/در پرسپولیس تیم مهم است نه بازیکن