خانه پرسپولیس کاظمیان: امیدوارم بازی‌های باقیمانده لذت‌بخش باشند