خانه پرسپولیس کارهای تاکتیکی‌ نفرات ذخیره و ریکاوری بازیکنان اصلی
غیبت یحیی بعد از گلایه‌های دیروز