خانه استقلال نورشرق آب پاکی را روی دست استقلالی‌ها ریخت
کارت بازی شجاعیان ابطال شده است