خانه پرسپولیس تیم‌های بزرگ از کسب جام و قهرمانی‌ها خوشحال می‌شوند، تیم‌های کوچک از بردن تیم‌های بزرگ
چی شد دلت خواست؟