خانه پرسپولیس تکميل پازل مشکلات داخلی براي پرسپوليس به سود سعودی‌ها؛
چه کسی قهرمان را زمین‌گیر کرد