خانه پرسپولیس 8 نکته از هفته هفتم لیگ برتر ؛ گروکشی در آزادی در هفته قحطی گل
چشمک یحیی به دربی در روز اختلافات عجیب