خانه پرسپولیس مدافع پرسپولیس با ۲ سال قرارداد باقی‌مانده تهدید به جدایی کرد
چرا شجاع ساز جدایی کوک کرده؟