خانه پرسپولیس چرا اشتباه بازی مقابل ژاپن دوباره تکرار شد؟/وقتی رقیب از تجربیات گذشته درس می‌گیرد و ما نمی‌گیریم