خانه منهای فوتبالکشتی و وزنه برداری چراغ سبز اتحادیه جهانی کشتی برای مسابقات جهانی ۲۰۲۰ به برخی از کشورها !؟ / آغاز تمرینات تیم­های  ملی کشتی ترکیه ، ارمنستان آلمان و..!!