خانه فدراسیون فوتبالسازمان لیگ چالش اساسی سازمان لیگ؛ برگزاری بازی‌ها یا لغو مسابقات؟