خانه پرسپولیس شاه‌محمدی: این آدم‌ها فوتبال را خراب کرده‌اند؛
پیشکسو‌تان 2 باشگاه می‌توانند پرسپولیس و استقلال را اداره کنند