خانه لیگ برتر نساجی و ذوب‌آهن مساوی کردند
پیروزی پرگل آلومینیوم در اولین دیدار تدارکاتی