خانه پرسپولیس پیروانی: در ورزشگاه شهر قدس همه پروتکل‌های بهداشتی اجرا نشد/ شب گذشته جای خالی هواداران بیشتر از همیشه احساس شد