خانه پرسپولیس پیروانی: تیم‌های آسیایی باید از پرسپولیس حساب ببرند/ امیدوارم قرعه خوبی نصیب ما شود