خانه پرسپولیس تجربه برگزاری مسابقات با این فشردگی را نداریم
پیروانی: بازیکنان گرانقیمت حریفان کار را برای ما سخت می‌کند