خانه پرسپولیس پنجشنبه درباره انتخاب مدیرعامل جدید تصمیم‌گیری می‌شود