خانه پرسپولیس ترابیان: بازی با تراکتور و پیکان اقتدار قهرمان را نشان داد
پشت آدم‌ها و تیم‌های موفق همیشه حرف هست