خانه فدراسیون فوتبال پس از ۲ سال دوری؛‌ هواداران زن و مرد به “آزادی” می‌رسند