خانه پرسپولیس پس از بیرانوند؛ تمدید قرارداد نوراللهی در دستور کار پرسپولیس