خانه استقلال بازگشت استرا؛ طرح شکست‌خورده‌ و تکراری آبی‌ها برای توجیه ناکامی‌ها
پروژه منسوخ