خانه پرسپولیس فريب يا ترس؟ تيم عربستاني در رسانه‌های ‌اين كشور سعی در گمراه كردن پرسپوليس دارد
پروژه مصدوم‌سازی در الهلال