خانه پرسپولیس جمعه‌شب، ماموریت غیرممکن فوتبال ایران با پرسپولیس به سرانجام می‌رسد
پرواز ققنوس بر فراز جام