خانه پرسپولیس حامد لک با اختلاف فاحش نسبت به رقبا، بهترین دروازه‌بان غرب آسیا شد
پرواز بر فراز قاره سبز