خانه پرسپولیس پرسپولیس ۲ - نساجی ۰
پرسپولیس با برد راهی ACL شد