خانه پرسپولیس پرسپولیس 3 - 1 تراکتور
یک قدم مانده به جام