خانه پرسپولیس پرسپولیس پول کالدرون و دستیارش را تامین نکرد/ بسته شدن پنجره نقل و انتقلات قطعی است