خانه پرسپولیس نایب قهرمانی با پنجره بسته / خوشحالي سعودي‌‌‌‌ها و هواداران‌شان طولاني نخواهد شد
پرسپولیس هرگاه زمین خورد، قوی‌تر بازگشت