خانه اخبار پرسپولیس ششمین تیم برتر قاره کهن در ۳ سال اخیر / تنها هت تریک قهرمانی بین ۱۰ تیم برتر آسیا