خانه پرسپولیس مصدومان رسیدند، محرومان بخشیده شدند تا دیگر استقلالی‌ها بهانه‌ای برای دربی نداشته باشند اما....
پرسپولیس دنیای “خاص” من