خانه پرسپولیس درخشان: مشکل حضور خانم‌ها را بايد حل کرد
پرسپولیس تیم‌تر از الهلال است، تعصب، دوندگی و جنگندگی دارد