خانه پرسپولیس خاطرات خوش سرخ‌ها از مسجدسلیمان تکرار می‌شود؟
پرسپولیس به دنبال ۱۰۰۰ تایی شدن